Jeu de Boulesclub Beusichem
Nieuws

De Jeu de Boules Club Beusichem is opgericht op 15 april 1979.
Vorig jaar bestonden we dus 40 jaar!!!
Daarom hieden we op 6 juli een Jubileum-Zomertoernooi.

Toen........ Benedenmolenweg - Nu....... De Wielstraat 14
Bron: Tekening J. van Roon - Bron: Foto M. Reith

Op 6 juli 2019 vierden we het
40-jarig bestaan van de
Jeu de Boules Club met een
Jubileum – Zomertoernooi.