Jeu de Boulesclub Beusichem
Contact

Jeu de Boules Club Beusichem

Lokatie: De Wielstraat 14, naast de tennisbanen


Bestuur

Voorzitter: Mieke Rozendal
Secr. en Penningm.: Marjan Reith
PR en hulp secr.: Els van Doorn

Contact

Emailadres:

jeudeboulesbeusichem@gmail.com

Contributie

Per jaar € 40.-

Los kaartje € 2.50 (incl. koffie/thee)

Speelavonden

Op dinsdag- en donderdagavond
vanaf 19:30 uur
Ook zaterdagmiddag 14:00 uur